Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekt

Trajnostni transport
Projekt PEACE Alps - Združevanje energetskih akcijskih načrtov in spodbujanje njihove izvedbe v alpskem prostoru

Datum objave:
16.12.2015
Datum zaključka:
15.12.2018
Izdajatelj:
Interreg Alpine Space, Evropski regionalni razvojni sklad
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Janja Horvat,   janja@ra-sinergija.si ,  02 538 13 50
Razpisano sredstev:
Vrednost projekta: 1.938,898,86€ (ERDF: 1,648,064.03€); RAS: 150.578,30€ (ERDF: 134.789,85€)
Vsebina projekta:

 

 

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov, s katerimi se soočamo v našem stoletju. Z obsežno uporabo fosilnih goriv se je dramatično povečala količina toplogrednih plinov v ozračju, velik dokaz je nepopravljivo globalno segrevanje. Rastoče pomanjkanje naftnih in plinskih rezerv, kakor tudi vse bolj očitnih učinkov podnebnih sprememb nujno zahteva nov način razmišljanja in delovanja tako z državljani in javno upravo. V tem procesu, občine igrajo ključno vlogo pri določanju usmeritev za trajnostni podnebni in energetski koncept, ki pomaga ustvariti vredne življenjske pogoje za prihodnje generacije.

 

Razvojna agencija Sinergija je partner pri projektu PEACE Alps, kateri je ključnega pomena za Pomurje in tako nudi direktno podporo pomurskim občinam. Projekt je sofinanciran iz programa Interreg Alpine Space in Evropskega regionalnega razvojnega sklada. Projektno partnerstvo sestavlja 11 partnerjev iz 6 evropskih držav. Projektna zgodba se je začela decembra 2015 in bo trajala vse do decembra  2018. Proračun projekta znaša 1.938.899 €, od tega je sofinanciranih 1.648.064 € ESRR sredstev. 

 

 

 

Projekt PEACE_Alps bo nudil podporo občinam, pri razvijanju konkretnih ukrepov preko medobčinskega / regionalnega pristopa. Ukrepi, ki bi se naj izvajali na lokalni ravni bodo poenostavljeni, saj se bodo vzpostavile centralizirane rešitve s poudarkom na transnacionalnem pristopu s prenosom znanja in izkušenj. Področja katerim bomo dali poudarek v Pomurju so naslednja:

 • Energetski management - s čimer bomo vzpostavili spremljanje porabe energentov; prikazovali in poročali o energetskih kazalnikih in tudi ciljno spremljali rabo energije;
 • Energetska obnova stavb - z določenimi sanacijami v javnih stavbah bi znižali porabo energije in zmanjšali emisije toplogrednih plinov, vendar rabimo postaviti prioritetni vrstni red na podlagi različnih kriterijev (€/MWh, CO2);
 • Javna razsvetljava - zamenjava uličnih sijalk in obenem zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja ima tudi večplastne učinke. 

 

Glavni cilj projekta je znižanje CO2 emisij na vključenih območjih in sicer preko priprave in implementacije centraliziranih rešitev za občine na energetskem področju z implementacijo Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) in Lokalnih energetskih načrtov občin.

Da se zagotovi zagotovi trajnost outputov, se bo vzpostavilo dolgoročno sodelovanje na večih ravneh. Pridobljeni outputi in izkušnje bodo na alpskem območju razširjeni preko kampanje za nove regije, ki so zainteresirane za razvoj skupnega pristopa in preko strateških priporočil na evropski ravni.

V projekt so poleg lokalnih oblasti vljučene tudi energetske agencije, interesne skupine nevladnih organizacij, univerze in druge raziskovalne institucije, mala in srednja podjetja, odločevalci, ki bodo s svojimi priporočili pripomogli k boljšim rešitvam, učinkovitejši izbiri metodologije in ustreznejši politiki lokalnega razvoja. 

Istočasno smo v Sloveniji dobili novo uredbo in sicer z dne 13.08.2016 (Uradni list RS, št. 52/16) je bila objavljana Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju v Republiki Sloveniji, ki temelji na 324. členu Energetskega zakona ter govori enakih zahtevah in obveznostih občin, kot ima projekt PEACE Alps začrtane rezultate.  Rdeča nit uredbe je namreč istočasno ključni rezultat projekta in sicer se osredotoča na vzpostavljanje sistemov za povečanje energetske učinkovitosti. To so sistemi upravljanja z energijo, ki omogočajo spremljanje in definiranje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. 

 

Ključni rezultati projekta so:

 • Implementacija Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) in Lokalnih energetskih načrtov občin - proces;
 • Kreiranje centraliziranih rešitev za občine na energetskem področju -  proces;
 • Vzpostavitev energetskega managementa – delujoč sistem;
 • Energetska obnova stavb in javne razsvetljave – proces;
 • Pregled 10-15 najbolj uspešnih pristopov k učenju – analiza;
 • Poročila z kazalniki sestankov regionalnih skupin – poročilo;
 • Poročilo o izvajanje na lokalni in na ravni Alpine Space – poročilo;
 • Poročilo o strategijah in priložnosti v občinah alpskega prostora – analiza;
 • Seznam priporočila za izboljšanje in skupne rešitve – priporočilo;
 • Poročilo in evalvacija o izvajanju centraliziranih rešitev – poročilo;
 • Priporočilo politik, ki bodo slonele na predhodnih intervjujih - priporočilo. 

 

PEACE_Alps Orodje - Kako izvajati energetske akcijske načrte   

 

 

 

Video orodje PEACE_ALPS - Kako implementirati akcijske energetske načrte:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CpJfl2uvq9M&feature=youtu.be

 

 

Regijska konferenca - Upravljanje z energijo v javnih stavbah v pomurski regiji, Moravske Toplice, 29.11.2018

Razvojna agencija Sinergija in Skupnost občin Slovenije sta organizirala regijski dogodek na temo Upravljanja z energijo v javnih stavbah v pomurski regiji, v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo za Pomurje. Namen dogodka je bia seznanitev ciljnih skupin, predvsem javnih institucij (občine, šole, vrtci, zdravstveni domovi) o upravljanju z energijo, o načrtih in energetskih prenovah javnih stavb.

Gradiva govornikov lahko najdete tukaj: 

- Predstavitev projekta PEACE_Alps - Janja Horvat

- SECAP v Gorenjski regiji - Katarina Pogačnik

- Konkretizacija energetskega managementa, projekt Green Line - Bojan Vogrinčič

- Poročanje o porabi energije javnih institucij na Direktorat za energijo - dr. Henrik Gjerkeš

- Raba kohezijskih sredstev za energetsko prenovo - mag. Branka Bugarin

- Energetska sanacija na Mestni občini Ljubljana - Alenka Loose

- Inovacije v energetski učinkovitosti - Niko Natek

- Priprava Regionalnega razvojnega programa ter umestitev energetskih projektov v RRP 2021 - 2027 - dr. Tadej Pirc

 

 

Projekt je sofinanciran s Evropskega sklada za regionalni razvoj ter skozi Program Interreg Alpine Space 2014-2020.

 

Newsletter 1

Newsletter 2

Projektna dokumentacija:

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2022