Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekt

Podpora podjetništvu
Projekt CaSCo - Pametne nizkoogljične skupnosti

Datum objave:
01.11.2016
Datum zaključka:
31.10.2019
Izdajatelj:
Interreg Apline Space
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Janja Horvat,   janja@ra-sinergija.si ,  +386 2 538 13 50
Razpisano sredstev:
Vrednost celotnega projekta 2.291.187,39 EUR (ERDF: 1.947.509,25 EUR), Vrednost PP: 130.845,00 EUR
Vsebina projekta:

Materialni tok v predelovalni verigi lesne industrije znatno prispeva k podnebnim spremembam. Neizkoriščenost priložnosti za vse državljane Slovenije, ki jih ponuja lesna industrija, tako danes kot v bodoče, je velika. Kot edina slovenska ekonomska panoga premore bogato surovinsko zaledje, geografsko ustrezno razpršene in tehnološko dokaj dobro opremljene predelovalne obrate ter močno razvejan trg za izdelke, ki jih več kot polovico proda na tujih trgih.

Neizkoriščen je pa tudi potencial za zmanjšanje emisij CO2. Project CaSCo omogoča te potencialne dostopnosti predvsem odločevalcem in akterjem. Na podlagi dokazanih inovativnih čezmejnih delovnih ocenjevanj in spremljanj, razvitih HVH in vpliv materialnega toka na nizkoogljični tok pri uvozu lesnih proizvodov na podnebje.

 

Glavni namen projekta je zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida na območju Alp.

 

Projekt zasleduje dva glavna cilja:

 • razvoj in implementacijo nizkoogljičnih mednarodnih političnih instrumentov za oskrbo z lesenimi izdelki z nizkim ogljičnim odtisom, ter
 • ustvariti sklenjen krog regijske dodane vrednosti in kapitalizacijo nizkoogljčnih lesenih izdelkov s spodbujanjem njihovega vključevanja v politike, javne organe in druge ključne akterje, kot so arhitekti.

 

Specifični rezultati projekta bodo:

 • razviti politični okvir za vključevanje nizkoogljičnih lesenih izdelkov v javno naročanje.
 • vključitev teh politik v različne skupnosti na območju programskega območja.
 • Izboljšan mednarodni operativni okvir in podporna orodja za nizkoogljične politike.
 • okrepitev SMP vrednostnih verig in izboljšana dostopnost nizkoogljičnega lesa, da se zadosti povišanemu povpraševanju javnosti.

 

Ciljne skupine:

 • Lokalni, regionalni in nacionalni javni organi
 • arhitekti, kot glavni vplivneži na uporabo lesa v gradbeništvu
 • SMP, kot dostavljavci nizkoogljičnega lesa
 • Energetske agencije
 • Interesne skupine
 • Izobraževalne institucije
 • Splošna javnost

 

Projekt je sofinanciran s Evropskega sklada za regionalni razvoj ter skozi program Interreg Alpine Space 2014-2020.

 

          

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021