Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekt

Človeški viri
UŽU-IP

Datum objave:
01.09.2010
Datum zaključka:
30.06.2013
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Kristjan Šadl,   kristjan@ra-sinergija.si ,  00386 (0) 2 538 16 63
Vsebina projekta:

Program je namenjen manj izobraženim odraslim (deset ali manj let šolanja), pretežno prebivalcem podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).


 PROJEKT DVIG RAVNI PISMENOSTI

 Razvojna agencija Sinergija je bila na »Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in projektno učenje za mlajše odrasle do 2010-2013«, ki ga je Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo dne 23.7.2010, izbrana s Sklepom št. 54450-10/2010/203, za izvedbo naslednjih javno veljavnih izobraževalni programov, in sicer Izzivi podeželja (UŽU-IP) 5 izvedb, Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS) 6 izvedb in Računalniška pismenost za odrasle 18 izvedb. Prijavljeni programi se bodo v sklopu operacije za dvig ravni pismenosti izvajali od 1.9.2010 do 30.6.2013.

 

IZZIVI PODEŽELJA UŽU-IP

Program je namenjen manj izobraženim odraslim (deset ali manj let šolanja), pretežno prebivalcem podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Cilj programa je omogočiti vključenim udeležencem pridobitev temeljnih znanj in spretnosti<span">, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja ekonomskega in socialnega položaja.

Programa traja 120 ur. Pogojev za vpis ni. Pogoji za uspešno dokončanje programa so aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa, napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu in 80-odstotna udeležba pri organiziranem izobraževanju. Listina, ki jo pridobijo udeleženci je javno veljavna.

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021