Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekt

Trajnostni transport
ENDURANCE

Datum objave:
01.05.2013
Datum zaključka:
30.04.2016
Izdajatelj:
IEE
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Katja Karba,   katja@ra-sinergija.si ,  00386 2 538 13 56
Razpisano sredstev:
37.249,00 EUR
Vsebina projekta:

Vzpostavitev obsežne in trajne nacionalne ter evropske podpore za trajnostno mobilnost v mestu.


Projekt ENDURANCE sledi smernicam iz IEE razpisa, da bi "pomagali mestom in regijam pri razvoju trajnostnega urbanega upravljanja s spodbujanjem omrežij, medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj in najboljših praks med državami". ENDURANCE zagotavlja te olajšave za izgradnjo 25 nacionalnih mrež in poglavitno organizacijo Evropska omrežja. Vendar ENDURANCE ne bo gradil mreže iz nič, ampak ponuja obstoječo EPOMM organizacijo kot osnovo. To je mogoče, saj ENDURANCE konzorcij vsebuje EPOMM in njegovo mrežo nacionalnih mrež na področju upravljanja mobilnosti v trenutno 20 evropskih državah. Ta mreža ima celo vrsto že obstoječih omrežnih zmogljivosti, ki se bodo razširile in priredile za podporo SUMP (Načrt za trajnostnomobilnosti v mestih), zlasti za vzajemno učenje

Glavne ciljne skupine projekta so strokovnjaki za mobilnost v mestih, mesta in nacionalni organi. Njihova glavna prednost je učinkovita in trajna podpora za SUMP. Vztrajali bodo, saj bodo celotne omrežne strukture vzdrževane iz strani EPOMM tudi po koncu projekta ENDURANCE.

 

 

Nekatere načrtovane SUMP podporne strukture so:

  • Odlična usposabljanja, delavnice in program za izmenjavo politik, ki temelji na letnih nacionalnih srečanj v vsaki državi kot tudi na mednarodnih srečanjih v mnogih različnih oblikah;
  • Dostop do odličnih formacij in znanja je preko spletne strani (30.000 naročnikov na mesečno glasilo);
  • Orodje za mesta z bazo vseh mest, ki imajo opravljeno modalno porazdelitev transporta (modal split), spletni prometni sistem ocenjevanja projektov, podatkovna baza strokovnjakov predavateljev in ocenjevalcev.

 

 

Cilji v času projekta

1. Vzpostaviti ENDURANCE nacionalnih SUMP omrežij v vseh državah EU in na Norveškem;

2. Vzpostaviti trajno in celovito Evropsko mrežo za SUMP revizijo, usposabljanje in prenos politike;

3. Aktivirati 250 mest v Evropi, da se vključijo v SUMP in SUMP izvajanje;

4. Ozaveščanje o SUMP in njenih prednostih na nacionalni in evropski ravni institucij.

 

 

Dolgoročni strateški cilji (2020)

1. Vzpostaviti SUMP kot glavno mestno politiko, ki jo podpirajo na lokalni, nacionalni in evropski ravni;

2. Zmanjšanje deleža prevoza avtomobila v povprečju za do 5% v 400 od 483 evropskih mest, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev

 

 

V sklopu projekta ENDURANCE smo sodelovali tudi s Slovensko platformo za trajnostno mobilnost, ki promovira Celostne prometne strategije (angl. SUMP – Sustainable urban mobility plan). V Sloveniji vsebine, ki se nanašajo na Celostne prometne strategije in mreženje med mesti za zagotavljanje promocije CPS-jev, pokriva nacionalna Slovenska platforma za trajnostno mobilnost. Povod za ustanovitev je bila potreba po vzpostavitvi nacionalne kontaktne točke, ki se je izoblikovala znotraj projekta Izdelava mestnih prometnih načrtov Ministrstva za infrastrukturo RS. Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je pričela delovati v letu 2012, z njo pa upravlja Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ki hkrati aktivno sodeluje z ministrstvom. Platforma spodbuja celostno prometno načrtovanje. Je podporni servis slovenskim mestom in občinam, ki so se vprašanj mobilnosti odločila lotevati celostno in dolgoročno. Za te namene platforma letno organizira številne dogodke informativne in izobraževalne narave. V lanskem letu je pričela s serijo usposabljanj za pripravljavce Celostnih prometnih strategij (angl. SUMP), od oktobra 2014 do oktobra 2015 so se zvrstile tri dvodnevne delavnice. Platforma dvakrat na leto izdaja novice s področja trajnostne mobilnosti na nacionalni in mednarodni ravni ter obvešča o morebitnih nacionalnih finančnih podporah za slovenske občine. 

 

Kontaktni podatki Slovenske platforme za trajnostno mobilnosti:

Dr. Aljaž Plevnik

Te. št.: + 386 1 420 13 23

E-mail: aljazp@uirs.si

 

Projektna dokumentacija:

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021