Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekt

Trajnostni transport
DEMO-EC: Razvoj trajnostnega upravljanja mobilnosti v evropskih mestih

Datum objave:
01.01.2017
Datum zaključka:
31.12.2021
Izdajatelj:
Interreg Europe
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Janja Horvat,   janja@ra-sinergija.si ,  +386 (0) 2 538 13 53
Razpisano sredstev:
220.450,00
Vsebina projekta:

DEMO-EC projekt se izvaja v dveh fazah. Prva faza, ki traja od 01.01.2017 do 31.12.2019 in druga faza od 01.01.2020 do 31.12.2021.

Projekt DEMO-EC spodbuja politično učenje, prenos dobrih praks in izboljšanje političnih instrumentov v partnerskih regijah o mobilnostnem upravljanju.

Cilj projekta je pospeševanje teritorialnega sodelovanja in regionalnega razvoja skozi izmenjavo izkušenj, skupnega izvajanje nalog kot so: identifikacija dobrih praks, SWOT analiza, internacionalni sestanki ter razvoj akcijskih načrtov. Projektni partnerji si bomo delili metodologije, strokovno znanje in politično orodje za učinkovito vključevanje upravljanja mobilnosti v razvoju mesta.

Namen projekta je vključiti mobilnostno upravljanje v mestni razvoj z načrtovanjem s pomočjo analize, izmenjavo in razširjanje dobrih praks za izboljšanje učinkovitosti politik na področju zmanjšanja ogljičnih emisij v prometu. Predvideni učinek projekta je pozitivni vpliv na politike za nizkoogljične alternative za prometno mobilnost s podporo čistejših načinov prevoza in sistemov ter s spodbujanjem mobilnostnega obnašanja.

Cilji projekta so:
 - Izmenjava izkušenj politik za spodbujanje mobilnostnega upravljanja ter povečevanje zmogljivosti;
 - Identifikacija prednosti, slabosti in možnosti politik;
 - Identificirati in analizirati ter narediti dosegljive prakse mobilnostnega upravljanja, kar je sestavljeno iz različnih tem, ki so relevantne za sodelujoče regije kot so: sprememba      obnašanja, e-mobilnost, zmanjševanje uporabe avtomobilov, hoja, kolesarjenje in javni prevoz.
 - Izvajanje akcijskih načrtov po regijah projektnih partnerjev za vplivanje na naslovljene politike.


Partnerji v projektu:

Vodilni partner: Aufbauwerk Region Leipzig Gmbh (Nemčija)


Projektni partnerji: City of Leizig / Mesto Leipzig (Nemčija), Development agency Sinergija / Razvojna agencija Sinergija (Slovenija), FAMPC Federation of Municipalities, Regions and Provinces of Aragón / FAMPC Zveza občin, regij in pokrajin Aragón (Španija), Municipality of Lublin / Občina Lublin (Poljska), Municipality of Genova / Občina Genova (Italija) in Statutory city of Liberec / Mesto Liberec (Češka).

Več informacij o projektu najdete na spletni strani www.interregeurope.eu/demo-ec/

 

 

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021