Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekt

Trajnostni transport
Projekt celostna prometna strategija Mestna občina Murska Sobota

Datum objave:
18.05.2016
Datum zaključka:
30.06.2017
Izdajatelj:
Ministrstvo za infrastrukturo
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Katja Karba,   katja@ra-sinergija.si ,  02 538 13 56
Razpisano sredstev:
28.914,00 EUR z DDV
Vsebina projekta:

Celostna prometna strategija mestne občine murska sobota načrtuje za ljudi in prostor!

Prometne povezave so ožilje skupnosti. Bolj je področje prometa dobro urejeno, bolj zdrava in uspešna je skupnost. Zaradi izjemnega pomena urejenosti področja prometa na vseh ravneh se je Mestna občina Murska Sobota odločila oblikovati dolgoročno strategijo ter z njo področje prometa urediti na način, ki bo omogočil dvig kakovosti življenja v občini, katera je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter si tako zagotovila 85 % sofinanciranje za izdelavo Celostne prometne strategije.

Za vsako skupnost sta promet in mobilnost ključnega pomena. Od obeh je namreč odvisno učinkovito premikanje ljudi ter dobrin, s tem pa tudi kakovost življenja cele občine. Načrtovanje prometa tako pomeni sprejemanje nekaterih ključnih odločitev, ki bodo sooblikovale prihodnost vsake občine.

Sodobna prometna strategija prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja in uspešnostjo gospodarskega razvoja. Pomeni nov pristop k načrtovanju prometa ter ne zamenjuje, temveč dopolnjuje oziroma nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občine. Ambicija novega pristopa ni zgolj priprava in sprejetje Prometne strategije, temveč pomeni začetek dolgoročnega procesa oblikovanja trajnostnega prometnega sistema.

Načrtovanje prometa žal mnogi še vedno razumemo kot izrazito tehnično področje, ki se ukvarja predvsem z gradnjo cest, mostov, parkirišč, krožišč ali železniških prog. Vidimo ga v gradbenih projektih, s katerimi zagotavljamo pretočnost vozil oziroma povečujemo zmogljivosti cest in parkirišč. Takšno razumevanje nas vse bolj oddaljuje od stvari, ki so nam pomembne. Kljub velikim investicijam so ceste vse bolj polne, prosta parkirišča redkost, zrak vse bolj onesnažen, hrup nadležen, kakovosti bivanja ter poslovanja pa okrnjeni.

Namen celovitosti je vključevanje novega pristopa načrtovanja prometa in sicer zajema vključevanje širokega kroga občanov, ki lahko z različnostjo pogledov pomagajo izbrati najbolj primerne rešitve. V tem smislu je izredno pomembno tudi vaše mnenje – mnenje vseh prebivalcev mesta in Mestne občine Murska Sobota.

Temeljno vodilo pri pripravi strategije je vključevanje javnosti v vse faze priprave strategije, saj se pričakuje, da se mobilnost načrtuje po meri ljudi in ne motoriziranega prometa.

V preteklih desetletjih so se slovenska mesta in občine pretežno ukvarjala z odpravljanjem posledic velike stopnje rasti motorizacije. Prioritete pri iskanju rešitev in ukrepov so pogosto sledile logiki obsega. Tistemu prevoznemu načinu, ki je bil najbolj zastopan, je pripadla tudi najvišja prioriteta in pomembnost ukrepanja. V ospredju so tako bili ukrepi za zagotavljanje čim večje pretočnosti in mobilnosti motoriziranega prometa, pogosto tudi na račun drugih načinov mobilnosti. Prometnice skozi mesta in naselja so bile prepoznane kot ozka grla, in jih je bilo potrebno odpraviti. Tudi v mestih se je uveljavil princip načrtovanja čim bolj širokih, neposrednih in neprekinjenih povezav za motorni promet. Vse več javnega prostora, ki je prvotno bil namenjen pešcem, se je namenjal avtomobilom in že uveljavljeni sistemi javnega prevoza so izgubljali na pomenu oziroma so se v celoti umaknili avtomobilom (tramvaj in trolejbus).

Kratkoročno so se ti ukrepi sicer izkazali kot učinkoviti, dolgoročno pa z vsakodnevnimi zastoji in vse slabšo kvaliteto bivanja v mestih, postajajo vse bolj neustrezni in omejeni. Čeprav se Murska Sobota ne sooča z izrazitimi težavami na tem področju, zagotovo obstajajo še določene rezerve in potenciali za izboljšanje.

Za dodaten dvig kakovosti bivanja v Murski Soboti bo pri prometnem načrtovanju potrebno še večji poudarek posvečati človeku in okolju prijaznim oblikam mobilnosti. Slednje je še posebej pomembno, saj je Murska Sobota regijsko središče in mora pri tem razmišljati tako o potrebam prebivalcev občine, kakor tudi o potrebah obiskovalcev občine, vključno z turisti. Dostopnost in kakovost bivanja so namreč od pretočnosti in hitrosti motoriziranega prometa veliko pomembnejši.

 

Projektna skupina, ki pripravlja CPS MOMS:

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
  • ZEU d.o.o.
  • Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
  • Razvojna agencija Sinergija d.o.o.

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2022