Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Aktualno

Regionalna nagrada za les iz alpskega prostora

Projekt CaSCo priznava izjemne gradbene projekte v alpskem prostoru z imenovanjem javnih in zasebnih ustanov, ki kupujejo ali izvajajo (delno) lesene stavbe ali urbano opremo iz regionalnega lesa. Urbana oprema vključuje lesene konstrukcije, kot so zgradbe, klopi v parkih, avtobusna postajališča itd.

Regionalni les pomeni les, ki izhaja iz regije in se prevaža v kratkih razdaljah v celotni predelovalni verigi. Poleg tega mora izhajati iz trajnostno upravljanih gozdov (primerljivo s oznako Blue Angel-eco).

Transportne razdalje lesa v celotnem procesu vrednostne verige imajo pomembno vlogo, ker krajše transportne razdalje povzročajo nižje emisije CO2.

 

Za nagrado se lahko prijavijo občine in druge javne ustanove od lokalne do državne ravni, kot tudi zasebni sektor v navedenih regijah Območja Alp:

  • Piedmont (Italija),
  • Joglland (Avstrija),
  • Vorarlberg (Avstrija),
  • Slovenija,
  • Auvergne-Rhône-Alpes (Francija),
  • Južna Bavarska in južni del Baden-Wuerttemberg (Nemčija).

Lesni projekti iz teh regij so upravičeni do prijave, če pridobljeni les izvira iz regionalnih, trajnostno upravljanih gozdov. S tem se zmanjšajo emisije CO2 v lesni vrednostni verigi in ustvarja se regionalna dodana vrednost.

Projekti morajo biti končani v času prijave. Če temu ni tako, je treba podpisati najmanj projektno pogodbo in gradbena dela se morajo vsaj začeti ali biti v pripravi.

Za prijavo prosimo izpolnite prijavni obrazec in ga pošljite vašemu regionalnemu koordinatorju nagrade, Jeleni Vidović, e-naslov: jelena.vidovic@bsc-kranj.si do 31 julija 2018.

Nagrada je razdeljena v dve kategoriji glede na naslovljene udeležence:

1.) Za javni sektor (občine in druge javne institucije).Ta kategorija je namenjena občinam in drugim javnim institucijam, ki razpisujejo (delno) lesene zgradbe in urbano opremo, ki so zgrajene / postavljene z uporabo regionalnega lesa.  

2.) Za zasebni sektor (zasebna gospodinjstva, investitorji, gospodarstvo, arhitekti).Ta kategorija je odprta za vse zainteresirane v zasebnem sektorju, ki kupujejo in gradijo / postavljajo (delno) lesene stavbe in urbano opremo, grajeno z uporabo regionalnega lesa.

Urbana oprema vključuje (delno) lesene gradbene projekte (zgradbe, klopi v parkih, avtobusna postajališča ipd.).

 

Več informacij najdete v priloženih dokumentih. 

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2019