Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Aktualno

PODJETNO in VITALNO podeželje II. del

Po uspešno izvedeni uvodni strateški delavnici na temo kmetijstva in razvoja podeželja, PODJETNO IN VITALNO PODEŽELJE, vas vljudno vabimo na naslednje, nadaljevalne specializirane delavnice, ki jih organiziramo v sklopu priprave Strategije razvoja regije in Regionalnega razvojnega programa pomurske regije 2021 – 2027.

PRVA DELAVNICA: RAZVOJ NAPREDNEGA ČLOVEKU PRIJAZNEGA PODEŽELJA, bo potekala, v torek, 12. 2. 2019, ob 12. uri.

DRUGA DELAVNICA: EKOLOŠKA PRIDELAVA IN PREDELEVA HRANE TER LOKALNA SAMOOSKRBA, potekala bo, v sredo, 13. 2. 2019, ob 12. uri.

Obe delavnici se bosta odvijali v BISTRI HIŠI, Martjanci 36.

 

Vsebina delavnic:

TOREK,

12. 2. 2019, ob 12. uri

NAPREDNO IN ČLOVEKU PRIJAZNO PODEŽELJE

Tema delavnice:

Pametne vasi, digitalizacija, človeku prijazne sodobne (infra)strukturne rešitve in storitve, ohranjanje vitalnega podeželja, kakovost bivanja, izzivi staranja prebivalstva, mobilnost podeželskega prebivalstva in dostopnost vsakdanjih storitev, mladost na podeželju.

 

 

 

SREDA,

13. 2. 2019, ob 12. uri

EKOLOŠKA pridelava in predelava hrane ter lokalna samooskrba

Tema delavnice:

Kakšno je stanje v regiji, kje so naše prednosti, kako lahko izkoristimo potenciale; kmetijstvo v zavarovanih območjih.

 

Izzivi, ki si jih postavljamo:

* pametne rešitve za podjetno in konkurenčno ter vitalno podeželje – novi koncepti in tehnologije za prosperiteto podeželja in kakovost bivanja na podeželju, inovacije in nove tehnologije na podeželju, trajnostna mobilnost podeželja, staranje prebivalstva ter organizirana skrb za ostarele na podeželju, kakovostno zagotavljanje dostopnosti vsakodnevnih storitev podeželskemu prebivalstvu, perspektiva mladih na podeželju;

* lokalna predelava pridelane hrane v produkte z višjo dodano vrednostjo, lokalna prehranska samooskrba regije; spodbujanje povečevanja ekološke pridelave hrane ter mikro kmetovanja; močnejše povezovanje kmetijstva in ponudbe podeželja s turističnimi vsebinami regije.

 

Razvojna agencija Sinergija je partnerska organizacija v regijski razvojni mreži, zadolžena za koordiniranje področja kmetijstva in podeželja. Prosimo vas, da udeležbo potrdite na elektronski naslov tadeja@ra-sinergija.si ali telefonsko na številko (02) 538 13 56 (Tadeja Bencak).

 

Vljudno vabljeni!

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2019