Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Odprt postopek javnega razpisa: Ali želite postati vzporedni partner projekta PEACE_Alps?

Projekt PEACE_Alps je namenjen vzpostavljanju inovativnih centraliziranih rešitev za več lokalnih ustanov naenkrat, obenem pa podpira ekonomijo obsega in razvoj konkretnih ukrepov z medobčinskim pristopom. Centralizirane rešitve oblikujejo projektni partnerji na regionalni ravni, ki opredelijo tudi potrebe na osnovi pristopa od spodaj navzgor.

Projekt PEACE_Alps se osredotoča na naslednja področja: 1) Upravljanje z energijo, 2) Energetska prenova javnih stavb in javna razsvetljava, 3) Lokalna prilagoditev podnebnim spremembam.

PEACE_Alps Orodje - Kako izvajati energetske akcijske načrte (verzija je trenutno v angleškem jeziku). 

 

 

Kakšna je vaša korist, da postanete vzporedni partner?

Vsa podpora, ki jo nudi projekt PEACE_Alps, temelji na vaših potrebah in interesih, saj naš namen ja ta, da ponudimo skupno izmenjavo v skladu s specifičnimi izzivi vaše regije. Če boste postali regionalni partner, boste lahko izkoristili:

- Usklajevanje vaše organizacije z izkušeno organizacijo PEACE_Alps na     osnovi vaših potreb in strokovno znanje PEACE_Alps partnerja;

- Ogled dobrih praks pri vašem partnerju PEACE_Alps, ki bo namenjen vašim odločevalcem in tehničnemu osebju. Stroške za nastanitev med ogledom (hotel, hrana, lokalni prevozi in oskrba) bo kril projekt PEACE_Alps.

- Tehnična podpora na vašem sedežu, ki vam jo bo ponudil partner PEACE_Alps. Potne stroške bo kril projekt,

- Primeri centraliziranih rešitev, ki so jih uspešno izvedli projektni partnerji,

- Podpora na daljavo (telefon ali splet). 

Veš o javnem pozivu v priloženih datotekah. 

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2018