Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

VEM točka Martjanci

OBVESTILO vsem subjektom, vpisanim v Poslovni register Slovenije in potencialnim podjetnikom

VEM točka SINERGIJA deluje na naslovu Martjanci 36 (9221 Martjanci) in je mesto, na katerem lahko stranke (podjetniki, društva, potencialni podjetniki, drugi subjekti) vlagajo vloge za ustanovitev, vpis sprememb, izbris, prijave in odjave delavcev, prijave in odjave M12 – poškodbe pri delu in/ali opravljajo drugi postopki za samostojna podjetja, gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register ter njihove dele. Stranke sprejemamo po predhodni najavi. Za več informacij ali rezervacijo termina prosimo pokličite na tel: 02 538 13 50 (ga. Jožica Toplak).


Vse, ki morda še ne veste opozarjamo, da morate skladno z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) od 1. 1. 2016 vsi zavezanci za prijavo, ki ste kot fizične oz. pravne osebe vpisane v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati na VEM točkah ali prek portala e-VEM. Urejanje socialnih zavarovanj na izpostavah ZZZS več ni mogoče.


Osnovne storitve VEM točke:

Informiranje vseh ciljnih skupin (mikro, mala in srednja podjetja):

 • pridobivanje ključnih informacij lokalnega oz. regionalnega značaja, uporabnih za vse ciljne skupine naročnika na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov,
 • redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
 • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e–pošta in osebni stiki), ki se navezujejo na vsebino informacijskih paketov,
 • izvajanje informativno – promocijskih delavnic za vse ciljne skupine naročnika v sodelovanju z naročnikom, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom RS za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti,
 • izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju.

 

Osnovno svetovanje: izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom.

Izvajanje postopkov registracij:

 • preko e-VEM registracijske točke izvajanje registracij in postopkov statusnih sprememb z uporabo e-VEM aplikacije (registracije in statusne spremembe s.p. in d.o.o.),
 • izvajanje osnovnega svetovanja pri postopku registracije in statusnih spremembah uporabnikov,
 • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM,
 • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij.
 •  

Ostale aktivnosti:

 • oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev,
 • letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb za nadgradnjo podpornih storitev.

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2018