Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

IZVAJANJE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

Spoštovani delodajalci Pomurske regije!

Šolsko/študijsko leto 2016/2017 se je začelo in delodajalci (bo)ste pričeli s kadrovskim štipendiranjem dijakov in študentov. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) obvešča, da so pričeli s postopki za izvajanje Regijskih štipendijskih shem (RŠS) in da bodo za šolsko/študijsko leto 2016/2017 zagotovili sredstva za sofianciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. 

Na spletni strani Razvojne agencije Gornja Radgona je objavljen Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2016/2017. Na omenjeni javni poziv se prijavijo vsi delodajalci, ki bodo v šolskem/študijskem letu 2016/2017 štipendirali dijake in študente in se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske sheme za šolsko/študijsko leto 2016/2017 (gre za 50% sofinanciranje kadrovske štipendije). 

Prijava potreb delodajalcev na javni poziv je informativnega značaja, vendar je nujna za naše načrtovanje potrebnih sredstev za objavo javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Ker gre za novo-vzpostavljeno štipendijsko shemo je na javni poziv potrebno prijaviti tako štipendiste, ki so že bili štipendirani v okviru Regijske štipendijske sheme za Pomurje v preteklosti, in gre za nadaljevanje štipendiranja, kot tudi nove štipendiste za katere želite pridobiti 50 % sofinanciranje kadrovske štipendije v okviru Regijske štipendijske sheme.

Postopki za izvajanje instrumenta Regijske štipendijske sheme so na MDDSZ v pripravi, se izvajajo in terjajo svoj čas, kar pomeni, da vas ne moremo v RŠS vključiti takoj oz. ne boste mogli uveljavljati 50 % sofinanciranja kadrovske štipendije še v tem koledarskem letu, ampak v začetku leta 2017. Zato predlagamo naslednje možnosti vašega izvajanja kadrovskega štipendiranja:

  1. možnost: da s štipendiranjem pričnete takoj ob začetku šolskega/študijskega leta 2016/2017 po podpisu dvostranskih Pogodb o kadrovskem štipendiranju  (delodajalec-štipendist);
  2. možnost: da s štipendiranjem počakate do vključitve v Regijsko štipendijsko shemo 2016/2017 in takrat nakažete štipendistom štipendije za nazaj (dijakom od septembra in študentom od oktobra naprej).

V vsakem primeru boste lahko uveljavljali 50 % sofinanciranje za že izplačane kadrovske štipendije od 1. 9. 2016 dalje, kar nam je MDDSZ tudi pisno zagotovilo, vendar po vključitvi v shemo štipendiranja na podlagi prijave na naš Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru RŠS za šolsko/študijsko leto 2016/2017, ki ga bomo objavili na naši spletni strani po podpisu pogodbe o sofinanciranju operacije RŠS z MDDSZ.

Vzorec pogodbe o kadrovskem štipendiranju ter napotke za izvajanje kadrovskega štipendiranja vam bomo posredovali po prejeti prijavi na javni poziv.

 

Dodatne informacije: dr. Milan Svetec, milan.svetec@pora-gr.si , tel.: 02 56 48 208, PORA, Razvojna agencija Gornja Radgona. 

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2018