Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Kontaktne informacije

  Razvojna agencija Sinergija

  Kranjčeva 3

  SI-9226 Moravske Toplice

  Pisarna / Office:

  Martjanci 36

  SI-9221 Martjanci

  Tel.: +386 (0)2 538 13 50

  Fax: +386 (0)2 538 13 55

  E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Regijski organi

Razvojne odločitve na ravni regije v skladu z ZSSR-2 sprejemajo:

 • razvojni svet regije,
 • svet regije in
 • razvojni svet kohezijske regije.

Kot organa razvojnega usmerjanja, nadzora in odločanja sta v Pomurski regiji vzpostavljena:

 • Razvojni svet Pomurske regije, ki ga sestavljajo predstavniki občin, gospodarstva, NVO, predstavnik madžarske narodnostne manjšine in predstavniki območnih razvojnih partnerstev,
 • Svet Pomurske razvojne regije, ki ga sestavljajo župani vseh pomurskih občin.

Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija tvorijo naslednje razvojne regije (teritorialne enote NUTS-3): Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Spodnjeposavska, Zasavska, Jugovzhodna Slovenija in Notranjsko-kraška. 

Razvojni svet kohezijske regije, skladno z Uredbo o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/2013), sestavljajo predstavniki razvojnih regij, povezanih v kohezijsko regijo. Vsaka razvojna regija ima v svetu pet predstavnikov. Pri opravljanju nalog svet sodeluje z ministrstvi, regijami, občinami, združenji gospodarskih dejavnosti, samoupravnima narodnima skupnostma ter javnimi in nevladnimi organizacijami. Mandat sveta je enak programskemu obdobju.

Razvojni svet kohezijske regije ima pristojnost, da poda soglasje pristojnemu ministrstvu Vlade RS k vsebini partnerskega sporazuma z EU in operativnih programov s področja politik Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada, kot ključnih razvojnih dokumentov za črpanje EU-sredstev.

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija je bil konstituiran 18. 7. 2013. Za predsednika je bil izvoljen dr. Ivan Žagar.

Imenovani predstavniki (5, od tega 2 predstavnika občin, 2 predstavnika gospodarstva in predstavnik NVO) s strani Sveta Pomurske razvojne regije so člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

V regiji je vzpostavljena tudi Regijska razvojna mreža Pomurje, ki vključuje regijske institucije.

Razvojni center Murska Sobota, nosilna RRA, zagotavlja tehnično, strokovno in administrativno podporo delovanju Sveta Pomurske razvojne regije in Razvojnega sveta Pomurske regije, koordinira delovanje Regijske razvojne mreže Pomurja ter zagotavlja strokovno pomoč pri delovanju Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

 

Več o delu regijskih organov najdete na http://www.rcms.si/sl/regijski-organi.

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021