Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Kontaktne informacije

  Razvojna agencija Sinergija

  Kranjčeva 3

  SI-9226 Moravske Toplice

  Pisarna / Office:

  Martjanci 36

  SI-9221 Martjanci

  Tel.: +386 (0)2 538 13 50

  Fax: +386 (0)2 538 13 55

  E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Regijska razvojna mreža

Regijsko razvojno mrežo v skladu s Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13 in 59/15) potrdi razvojni svet regije, oblikuje in vodi pa jo RRA.

Regijska razvojna mreža Pomurje, ki (trenutno) vključuje 46 regijskih institucij,  je oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije in nadgrajuje že vzpostavljene oblike sodelovanja med razvojnimi akterji v regiji.

Krovni sporazum o vzpostavitvi in sodelovanju v Regijski razvojni mreži Pomurje je bil podpisan dne 11.2.2014.

Naloge regijske razvojne mreže so:

 • dajanje razvojnih pobud razvojnemu svetu regije,
 • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
 • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
 • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
 • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

Podatki o sestavi regijske razvojne mreže, vključenih institucijah in njihovih odgovornih osebah so objavljeni TUKAJ.

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021