Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Kontaktne informacije

  Razvojna agencija Sinergija

  Kranjčeva 3

  SI-9226 Moravske Toplice

  Pisarna / Office:

  Martjanci 36

  SI-9221 Martjanci

  Tel.: +386 (0)2 538 13 50

  Fax: +386 (0)2 538 13 55

  E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Razvojni svet regije

Razvojni svet Pomurske regije je bil ustanovljen in konstituiran dne 21.9.2012. Sestavlja ga 31 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov gospodarstva, 5 predstavnikov NVO, 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev ter 1 predstavnik madžarske narodnostne manjšine.

V skladu z ZSRR-2 je Razvojni svet Pomurske regije organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.

Naloge razvojnega sveta so:

 • vodenje in usmerjanje priprave RRP,
 • sprejem RRP,
 • na področju regionalnega razvoja sodelovanje z regijami drugih držav,
 • sklepanje dogovorov za razvoj regij,
 • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremljanje izvajanja RRP in dogovorov za razvoj regij,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Razvojni svet Pomurske regije ima 5 odborov:

 • Odbor za gospodarstvo,
 • Odbor za turizem,
 • Odbor za človeške vire,
 • Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo,
 • Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Člani sveta so tudi člani posameznega odbora (9 članov). Odbore vodi RRA.

Sestavo Razvojnega sveta Pomurske regije lahko najdete tukaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021