Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Kontaktne informacije

  Razvojna agencija Sinergija

  Kranjčeva 3

  SI-9226 Moravske Toplice

  Pisarna / Office:

  Martjanci 36

  SI-9221 Martjanci

  Tel.: +386 (0)2 538 13 50

  Fax: +386 (0)2 538 13 55

  E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Reference

REFERENČNI PROJEKTI RAZVOJNE AGENCIJE SINERGIJA

 

Projekti povezani v večji meri s trajnostnim razvojem so:

 • Ustanovitev razvojne koalicije, ustanovitev in vodenje Lokalne razvojne agencije za podregije (lokalna razvojna koalicija 11 občin) v Pomurski regiji, 1996 lokalna iniciativa s podporo nacionalnih partnerjev, občine Moravske Toplice in ostalih občin Lokalne razvojne koalicije Sinergija;
 •  Vzpostavitev in vodenje Lokalnega razvojnega sklada Občine Beltinci in Razvojnega sklada občin Lokalne razvojne koalicije Sinergija, 1996;
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalne razvojne fundacije Pomurja – Regionalno stičišče nevladnih organizacij v Pomurju, 2006;
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) Goričko – LEADER Program, EAGGF, 2009;
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) Pri dobrih ljudeh – LEADER Program, EAGGF, 2009;
 • Priprava Razvojnega programa – Strategija za občine Goričkega in občino Beltinci, 1998-2000, občinska iniciativa;
 • Priprava in izvedba regionalne in lokalne razvojne strategije ter akcijskih načrtov v Pomurski regiji;
 • Priprava Regionalne razvojne strategije na tromejnem področju regij Slovenije-Avstrije- Madžarske, 1998-1999, podprto s strani RS Ministrstva za ekonomijo in EU PHARE CBC programa;
 • Razvoj modela za prenos dobrih praks "Razvoj podjetništva in podjetniških idej na podeželju", 2002, podprto s strani PCMG /SBDC;
 • Investiranje v zdravje in razvoj Pomurske regije- glavna naloga izvajanje ključnih projektov v Pomurski regiji, 2002-2004, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in RRA Mura;
 • Pilotne aktivnosti v okviru Posebnenega pripravljalnega strukturnega sklada (SL-9804) in PNDP – načrtovanje in izvedba projekta »Nova podjetja (infra) strukture v vlogi spodbujanja gospodarskega prestrukturiranja podeželskih območij v Pomurju", 2000-2001, ki ga podpira program EU Phare - Pilotni projekt za uporabo geotermalne energije v kmetijstvu / proizvodnje zelenjave;
 •  Razvoj kadrov in projektov IKT / e-vsebin vodenja projektov, svetovanje za lokalne oblasti in mala in srednja podjetja;
 • Vseživljenjsko izobraževalno središče za območje Prekmurja (Evropski socialni sklad 2005-2007 vodilni partner);
 • Vseživljenjski učni center za Pomursko regijo (Evropski socialni sklad 2008-2013, partner);
 • Razvoj in izvajanje številnih regionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektov sodelovanja;
 • Mlinska zveza reke Mure , 2001-2002, podprto s strani Phare CBC Sklad za male projekte Slo-A.
 • Razumevanje naših sosedov, 1999-2001, podprto s strani Phare CBC Sklad za male projekte Slo-HU-A.
 • "E-podjetnik" (Phare CBC, vodilni partner v letih 2003-04;
 •  Usposabljanje za inforamtiko in MSP-je za pripravo in predstaviteb e-poslovne strategije);
 • "Teledelo" (Phare 2003, partnerska organizacija, uporaba potenciala za teledelo za višjo zaposljivost in ekonomski razvoj);
 • "Mladi, podjetništvo in napredne tehnologije" (Phare CBC 2002, 2003, vodilni partner);
 • "Računalniška pismenost za odrasle" (ESF 2005,2006, vodilni partner);
 • RA Sinergija je referenčni center za promocijo e-podjetništva med MSP-ji v Pomurju- od leta 2002, pooblaščen s strani Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije Republike Slovenije - JAPTI (PCMG);
 • Ponudnik javno dostopne e-točke za lokalne prebivalce
 •  Izvedba projekta "e-Podjetnik / e-podjetništvo";
 • Priprava strateškega načrta za ustanovitev "Goričko & Ravensko pilotne e-regije" ;
 •  Priprava tečajev za e-učenje za MSP-je za pripravo e-poslovnih strategij za podjetnike; izobraževaje računalniške pismenosti za brezposelne osebe v Pomurju;
 •  Delavnica računalniške pismenosti za podeželsko prebivalstvo v okviru Vseživljenjskega centra za Pomursko regijo;
 •  Ponudnik vsebin e-učenja v okviru Vseživljenjskega centra za Pomursko regijo;
 •  Ponudnik eVEM Točke (e One-Stop-Shop Point) za koalicijo 11 občin ustanoviteljic;
 • Ponudnik E-voucher za koalicijo 11 občin ustanoviteljic;
 • Ustanovitev grozdov za MSP regije;
 • OVE in URE projektni razvoj in vodenje;
 • Podpora pri spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in URE ukrepov na lokalni, regionalni in nacionalni pobudi in prizadevanje za kredite in finančne vire za zasebni sektor;
 •  Energetsko svetovanje za spodbujanje gospodinjstev, MSP-jev in drugih javnih in zasebnih ustanov ter razvoj energetskega knjigovodstva, pobuda Agencije 2003- danes;
 •  Refinery for biodiesel and reproduction of waste oil form local households, Spas, hotels and guest houses, 2004, private initiative;
 •  Rafinerije za biodizel in reprodukcijo odpadnega olja za lokalna gospodinjstva, zdravilišča, hotele in gostišča, 2004, zasebna pobuda;
 • Razvoj in izvajanje številnih regionalnih, čezmejnih in mednarodnih OVE & RUE projektov sodelovanja;

PROJEKTI EU: 

 • Partner pri projektu "SEAP Alps" - Podpora lokalnim oblastem pri izvajanju Akcijskega načrta za trajnostno energijo občine na območju Alp, programa Evropskega sklada za regionalni razvoj, ERDF , 2012-2015;
 • Partner pri projektu "GRISI PLUS" - Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS – Enhancing Rural Areas for Newcomers and promoting Local Products by exploiting Geographic Information, programa INTERREG IVC, 2012-2014;
 • Partner pri projektu "CoMo" - Covenant of Mayors Capacity Building Model for Ukraine and Georgia: Model Solution for Eastern Partnership and Central Asian Countries", podprt s strani Evropske Unije, 2012-2014
 •  Partner pri projektu "ESSENCE" - Preproste e storitve za zasnovo in omogočanje MSP mrež v Srednji Evropi, podprt s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ERDF, 2012-1014;
 •  Partner pri projektu "Bio doživetje" Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja z novo turistično ponudbo integralnega produkta, Operativnega programa SI-HU 2007-2013, podprt s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, 2011- 2014
 • Vodilni partner pri projektu "T-JAM"- Pregled rabe geotermalne energije, ocena podzemnih teles termalne vode in priprava skupnega načrta upravljanja vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu, Operativnega programa SI-HU 2007-2013,
 • Partner pri projektu "ISEMOA" - Dostopna in energetsko učinkovita mobilnost za vse!, programa IEE 2009 STEER, 2010-2013
 • Partner pri projetku "BIOGASIN"- Trajnostni razvoj trga bioplina v Srednji in Vzhodni Evropi, programa IEE 2009, 2010-2012
 • Partner pri projektu "EPOMM-PLUS" - Evropska platforma za mobilno učenje podeželske trajnosti, programa IEE 2008 STEER, 2010-2012 ;
 • Partner pri projektu "EVITA" - Izmenjava, pregled in prenos najboljših regionalnih ukrepov politike za podporo MSP-jem na IT in e-podjetniških poslovnih rešitvah, podprt s strani programa INTERREG IVC, 2008-2011;
 • Partner pri projektu "WiNNOVATE" - Mediteranske brezžične inovacije, podprto s programom MED MEDITERRAN, 2009-2011;
 • Partner pri projektu "PROBIO" - Promocija proizvodno- distribucijske verige biodizla, programa IEE, 2007-2009
 • Partner pri projektu "PRO.MOTION" - Pospeševanje energetske učinkovitosti različnih oblik transporta v mobilnosti in stanovanjskem sektorju ter uvajanje transportnih storitev kot substitutov za zmanjševanje števila opravljenih voženj, programa IEE, 2007-2010
 • Partner pri projektu "MODEL"- Upravljanje energetskih območij v lokalnih oblasteh, podprt s strani IEE programa, 2007-2010
 • Partner pri projektu "Rural-EGov" – Usposabljanje za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij pri pospešeni uporabi e-upravnih storitev, programa Leonardo da Vinci , 2006-2008;
 • Partner pri projektu "BIOBUSINESS" – Podjetniške priložnosti v sektorju biomase za MSP-je, pri programu IEE, 2007-2009
 • Ustanovitev nove agencije za upravljanje z energijo v okrožju Loire (Francija), v regiji Warmland (Švedska), v Pomurski statistični regiji (Slovenija), v regiji Burgas in Občini Dobrich (Bolgarija), 2004-2007, ki ga podpira EU inteligentna energijo – Evropski program - nosilec projekta v Pomurski regiji;
 • Partner pri projektu "RESINBUIL" – Viri obnovljive energije v gradbeništvu- solarni, termalni, PV in biomasi – projekt spodbuja ekonomično uporabo malih gospodinjskih aparatov in v stavbah;
 • Energijska cesta- vzpostavitev internacionalne (Avstrija- Slovenija) specialne demonstracijske in izobraževalne ceste dobrih praks uporabe obnovljivih virov energije, 2001-2002, podprt s strani programa Interreg IIIA , Avstria-Slovenija – vodilni partner;

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2022