Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Razvojna agencija SINERGIJA
Razvojna agencija SINERGIJA

Poslanstvo in vizija

Vizija Razvojne agencije Sinergija je ustvariti takšne pogoje za bivanje ljudi na območju občin članic razvojne koalicije / razvojnega partnerstva, da bodo ljudem dane čim boljše oz. realne možnosti za lokalno ugodje in globalen uspeh.

Poslanstvo oziroma vlogo Razvojne agencije Sinergija opredeljujemo z naslednjim programskimi usmeritvami:

  • povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja;
  • vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva;
  • izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja;
  • vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike oz. podjetniško usmerjene prebivalce;
  • strokovna pomoč (specifična/specialistična) občinskim upravam.

Z vzpodbujanjem in pomočjo ljudem pri aktiviranju njihovih potencialov, ob doseganju sinergijskih učinkov, želimo vplivati in prispevati k razvoju območja lokalne razvojne koalicije / razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi.

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2017