Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Kontaktne informacije

  Razvojna agencija Sinergija

  Kranjčeva 3

  SI-9226 Moravske Toplice

  Pisarna / Office:

  Martjanci 36

  SI-9221 Martjanci

  Tel.: +386 (0)2 538 13 50

  Fax: +386 (0)2 538 13 55

  E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Nastanek

 V letih 1996/97 se je v okviru projekta spodbujanja lokalnih iniciativ uspešno izpeljala ustanovitev Lokalne razvojne koalicije prekmurskih občin. (Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Rogašovci in Cankova). 

Januarja 1998 so navedene občine ob institucionalni podpori z državne ravni ter skupaj z Območno obrtno zbornico Murska Sobota, GZS območno zbornico Murska Sobota in Zavarovalnico Triglav d.d. OE Murska Sobota ustanovil Razvojni center Sinergija, kot skupni poslovno podporni center za območje občin ustanoviteljic. 

K temu so botrovala dejstva, da je bilo na tem področju leta 1998 dvanajst občin brez nosilnega kadra, ki bi lahko kompetentno vzpostavil ter izvajal temeljne in razvojne funkcije in naloge ter prešibka finančna moč občin samih za zaposlovanje lastnih izvajalcev.

Konec leta 2000 smo poleg okrepitve razvojnega partnerstva dopolnili tudi naše ime, ki se glasi Razvojna agencija Sinergija, d.o.o., Pospeševanje razvoja podjetništva ter gospodarskega in duhovnega razvoja podeželja.

Začetki niso bili lahki saj se je na novo moral vzgajati in usposabljati izvajalski kader, kakršnega okolje ni zagotavljalo ter pridobivati smo si morali zaupanje in odpirati vrata pri pristojnih državnih ustanovah kot tudi v domačem okolju si utrjevati zaupanje.

 

       

 

Ustanovitelji Razvojnega centra Sinergija so naslednji:

Občina Beltinci
Občina Moravske Toplice
Občina Puconci
Občina Gornji Petrovci,
Občina Hodoš
Občina Šalovci
Občina Kuzma
Občina Grad
Občina Rogašovci
Občina Cankova,
• Občina Tišina
• Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
 • GZS območna zbornica Murska Sobota in 
• Zavarovalnica Triglav d.d. OE Murska Sobota.

 

Poleg ustanoviteljev so naši ključni partnerji še: 

 

 

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2022