Sinergija Development Agency

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Phone: +386 (0)2 538 13 61

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-mail: sinergija@ra-sinergija.si

Project

Podpora podjetništvu
ŽIVA DEDIŠČINA / LEBENDIGES ERBE

Date of publication :
01.09.2020
Date of completion:
30.09.2022
Status:
Veljaven
Contact person:
Janja Horvat,   janja@ra.sinergija.si ,  +386 (0)2 538 13 53
Content of the project:

 

Partnerji operacije:

 • LAS Goričko 2020: Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020: Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA; Partner: Razvojna agencija Sinergija, d.o.o.
 • LAS Prlekija: Vodilni partner: Prleška razvojna agencija, Giz
 • LAG Schilcherland: Vodilni partner: Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH

Specifični cilji operacije:

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
 • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijskega udejstvovanja;
 • Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

Namen operacije:

S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja želimo s projektom Živa dediščina izoblikovati prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje. Z vrednotenjem in predstavitvijo raznolike in bogate kulturne ter etnološke zapuščine želimo ohraniti vrednote, ki oblikujejo podeželje takšno kakršno je, in hkrati vzpodbuditi razvoj podeželskega turizma na inovativen in pristen način.

Skupni izzivi operacije so ohranjanje kulturnih dobrin posameznih območij, zagotavljanje okoljske trajnosti ter omogočanje pristne kulturno-turistične izkušnje prebivalcem območij in obiskovalcem posameznih muzejskih točk, ki jih bomo vzpostavili tekom operacije. Z vzpostavitvijo koncepta Žive dediščine želimo na inovativen način obuditi spomin na preteklost, kar bomo med drugim dosegli z vključevanjem novih okolju prijaznih tehnologij in z oblikovanjem turistične ponudbe temelječe na avtentični izkušnji obiskovalca. Naša prioriteta je skrb za ohranjanje naravnega in kulturnega okolja podeželskega območja ter sodelovanje, ki temelji na razvoju pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo.

V operaciji sodelujejo trije slovenski partnerji, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Prlekija, ter en avstrijski partner, LAG Schilcherland. Naše skupno sodelovanje omogoča kroženje idej in prenos dobrih praks. Avstrijski partner se sooča s podobnimi izzivi kot slovenski partnerji in hkrati razpolaga s pomembnimi izkušnjami in znanjem, ki ga bomo prenesli v oblikovanje muzejskih točk na slovenski strani. Skupni izziv vseh sodelujočih partnerjev pa je, kako povečati število obiskovalcev in hkrati trajno ohraniti kulturno dediščino ter trajnostno upravljati s snovno in nesnovno kulturno zapuščino. Z inovativnim pristopom k oblikovanju inovativne turistično-kulturne ponudbe prispevamo tudi k splošnim ciljem Programa razvoja podeželja.

Kazalniki operacije:

 • Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah: 1;
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS: 1;
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov: 3;
 • Število večnamenskih objektov z novo vsebino in/ ali opremo: 1;
 • Število interpretacij ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine: 1.

Rezultati operacije:

 • Izdelana skupna analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Žive dediščine«;
 • Vzpostavljeni muzejski prostori;
 • Izoblikovana aplikacija Raziskovalec »žive« dediščine;
 • Oblikovan sodoben inovativni turistični paket Živa dediščina skozi medsektorsko sodelovanje;
 • Promocija operacije;
 • Izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS.

 

Celotna vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR
137.554,97 99.725,87

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja

 

« Back

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Sinergija Development Agency 2021