Sinergija Development Agency

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Phone: +386 (0)2 538 13 61

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-mail: sinergija@ra-sinergija.si

Project

Razvoj podeželja
SEAP_Alps

Date of publication :
01.10.2012
Date of completion:
31.05.2015
Source of funding :
Evropski sklad za regionalni razvoj, ERDF
Status:
Zaključen
Contact person:
Janja Horvat,   janja@ra-sinergija.si ,  02 538 13 56
Funding:
153.280,00 €
Content of the project:

Podpora lokalnim oblastem pri izvajanju Akcijskega načrta za trajnostno energijo občine na območju Alp


 

 

 

Glavni cilj projekta je s skupno metodologijo med udeleženimi partnerji na lokalni ravni,promovirati  trajnostno energetsko planiranje.  To je zelo pomembno za vpliv na klimatske spremembe,za kar je večinoma odgovorna poraba energije.

Trajanje projekta: 10/2012 – 5/2015 - 32 mesecev

Udeleženci: SEAP Alps podpira in izvaja 12 partnerjev iz 5 Alpskih držav. Vodilni partner je Provinca Torino. Projektno partnerstvo vključuje regionalne in lokalne oblasti,razvojne in energetske agencije.

Program EU: 4 Poziv pri programu Področje Alp, prioriteta 3, Okolje in preprečevanje tveganja, sofinanciranje European Regional Development Fund. Evropski regionalni razvojni sklad.

Rezultati projekta: Komunikacijska strategija (WP3) 

Energetsko planiranje na lokalni ravni

Oblažitev in prilagoditev

Lokalne oblasti imajo ključno vlogo v postopku ublažitve,ampak kot se pričakuje,na splošno ublažitev ni dovolj glede na to,da se klimatske spremembe že dogajajo. Ravno zaradi tega se morejo upoštevati prilagojeni ukrepi. V postopku energetskega planiranja sta pomemna dva pristopa (ublažitev in prilagoditev). Pri pripravi osnutka Akcijskega načrta za trajnostno energijo občine (SEAP) na območju Alp (ASA) se bo sledilo temu principu in oblikovana,promovirana in izvedena bo posebna metodologija (ad hoc).

 

Usposabljanje

Tekom izvajanja projekta bodo projektni partnerji s pomočjo usposabljanja  izboljšali lastno strokovno znanje,s katerim bodo vzpodbujali svojo učinkovitost in podporo lokalnim oblastem.

Nadalje bo pripravljen Akcijski načrt za metodologijo javno zasebnih investicij na območju Alp (ASA) in številni ti akcijski načrti bodo pripravljeni kot pilotne akcije.

 

Opazovalci projekta

Ta projekt bodo podpirali opazovalci,kateri bodo vključeni v izvajanje. Še posebej glede na to,da se SEAP_ Alps osredotoča na lokalni pristop pri energetskem planiranju,bodo kvalificirani opazovalci,ki so aktivni na regionalni/nacionalni ali evropski ravni,zagotavljali  pristop na večih ravneh in  poenostavili širjenje projektnih rezultatov in dosežkov.

 

Opazovalne organizacije: 

  • Regija Piedmont
  • Regionalna vlada Carinthia
  • Bavarski okrožni urad Miesbach
  • Administrativni okrožni urad Bad Tölz-Wolfratshausen
  • Zveza združenja Italijanskih provinc

 

« Back

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Sinergija Development Agency 2021