Sinergija Development Agency

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Phone: +386 (0)2 538 13 61

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-mail: sinergija@ra-sinergija.si

Project

Podpora podjetništvu
RURAL eGov

Date of publication :
01.01.2006
Date of completion:
31.12.2008
Status:
Zaključen
Contact person:
Jožica Toplak,  
Content of the project:
Analizo potreb po javnih storitvah za podporo MSP-jem

Cilji projekta Rural-eGov so osredotočeni na analizo potreb, povezanih z javnimi storitvami za podporo malih in srednje velikih podjetij v petih podeželskih področjih članic Evropske unije z različnimi nivoji razvitih in prevzetih e-upravnih storitev.

V projektu se bo proučilo obstoječe e-upravne storitve za mala in srednje velika podjetja, nivo uporabe le-teh in nivo osveščenosti malih in srednje velikih podjetij. Na podlagi ugotovljenega stanja bo pripravljen program usposabljanja za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij pri pospešeni uporabi e-upravnih storitev.

Pripravil se bo tudi spletni portal, ki bo namenjen spremljanju in povezovanju e-upravnih storitev za mala in srednje velika podjetja, še posebej za podjetja s podeželja. Rural-eGov je pilotski projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije Leonardo da Vinci (LdV) programa. Začel se je oktobra 2006 in bo potekal 2 leti.

 

V okviru projekta Rural-e-Gov je Razvojna agencija Sinergija kot partner v projektu med drugim organizirala osnovno usposabljanje malih in srednje velikih podjetij (MSP) za uporabo e-upravnih storitev, ki so tem podjetjem trenutno že na voljo v Sloveniji. Skozi to delavnico se je pridobila slika o stanju uporabe e-upravnih storitev med MSP ter njihova hotenja in potrebe po dodatnih e-upravnih storitvah.

 

Delavnica je potekala 3. junija 2008, ob 13.00 uri v prostorih BISTRE HIŠE – SMART HOUSE v Martjancih.
Na delavnici je bila predstavljena eUprava - elektronska javna uprava v Sloveniji, varna uporaba eUpravnih storitev in sicer z digitalnim podpisom, digitalnim potrdilom in varnim elektronskim naslovom, eUpravne storitve namenjene MSP-jem (e-VEM portal).
Delavnice se je skupno udeležilo 19 ljudi, od tega 13 žensk in 9 moških. Odziv udeležencev je bil zelo pozitiven, saj so udeleženci izvedeli veliko novih koristnih informacij in napotkov, kar je bilo razvidno iz vprašalnikov pred in po delavnici, ki so pokazali seznanjenost udeležencev delavnice o eUpravnih storitvah v Sloveniji.

« Back

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Sinergija Development Agency 2021