Sinergija Development Agency

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Phone: +386 (0)2 538 13 61

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-mail: sinergija@ra-sinergija.si

Project

Človeški viri
RPO

Date of publication :
01.09.2010
Date of completion:
30.06.2013
Status:
Zaključen
Contact person:
Kristjan Šadl,   cvzu@ra-sinergija.si ,  02 538 16 63
Content of the project:

Program Računalniška pismenost za odrasle (RPO) je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.


 

PROJEKT DVIG RAVNI PISMENOSTI

Razvojna agencija Sinergija je bila na »Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in projektno učenje za mlajše odrasle do 2010-2013«, ki ga je Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo dne 23.7.2010, izbrana s Sklepom št. 54450-10/2010/203, za izvedbo naslednjih javno veljavnih izobraževalni programov, in sicer Izzivi podeželja (UŽU-IP) 5 izvedb, Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS) 6 izvedb in Računalniška pismenost za odrasle 18 izvedb. Prijavljeni programi se bodo v sklopu operacije za dvig ravni pismenosti izvajali od 1.9.2010 do 30.6.2013.

 

 

Računalniška pismenost za odrasle (RPO):

Program Računalniška pismenost za odrasle je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. Program vključuje 60 ur in sicer predavanja in delavnice (30 ur), kot tudi individualno ponavljanje in utrjevanje naučenega (30 ur) ter zajematemeljna informacijska znanja (osnove računalništva), izdelavo in oblikovanje besedil (uporaba programa Microsoft Word), delo z internetom in elektronsko pošto.

« Back

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Sinergija Development Agency 2021