Sinergija Development Agency

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Phone: +386 (0)2 538 13 61

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-mail: sinergija@ra-sinergija.si

Project

Razvoj podeželja
GRISI PLUS

Date of publication :
01.01.2012
Date of completion:
31.12.2014
Source of funding :
Evropski sklad za regionalni razvoj, INTERREG IVC Program
Status:
Zaključen
Contact person:
Jožica Toplak,   jozica@ra-sinergija.si ,  02 538 13 50
Funding:
106.302,64 €
Content of the project:
Izboljšanje atraktivnosti podeželja za nove prebivalce in promoviranje lokalnih produktov z uporabo geografskih informacij

 

 

 GRISI PLUS- Geomatična pobuda podeželske informacijske družbe PLUS 


Ključ za dosego GRISI PLUS ciljev je identifikacija in izmenjava dobrih praks na dveh področjih: 

  • razvoj atraktivnosti podeželskega področja za privabljanje novih prebivalcev 
  • promocija materialnih in nematerialnih produktov 

Ključ do modernizacije podeželskih regij je v uporabi geomatičnih orodij in geografskih informacij. 

 

Projekt GRISI PLUS je sofinanciran s strani Evropskega regionalnega sklada za razvoj in omogočen s programom INTERREG IVC. 

Regionalno sodelovanje spodbuja razvoj regij v Evropski uniji, in sicer s prenosom znanja in izmenjavo izkušenj med regijami. Program regionalnega sodelovanja INTERREG IVC je v obdobju 2007-2013 del cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Namenjen je izboljšanju učinkovitosti politik regionalnega razvoja, posodobitvi gospodarstva in krepitvi konkurenčnosti v Evropi. Program INTERREG IVC je okvir za sodelovanje regionalnih in lokalnih organizacij v državah članicah EU, na Norveškem in v Švici. Program financira tudi dejavnosti mreženja iz pobude Evropske komisije "Regije za gospodarsko spremembo". 

 

                  

 

 

Glavni cilji: 

  • Identificirati in ovrednotiti primere dobrih praks partnerjev, ki so uporabne za podeželje
  • Raziskati kako se lahko ti primeri dobrih praks prenesejo in implementirajo v partnerske regije in širšo Evropo
  • Povečati uporabo geografskih informacij in geomatičnih aplikacij s podeželskimi razvojnimi praksami in politiko
  • Prikrbeti odločitvena / podporna orodja javnim ključnim interesnim skupinam in oblikovalem politike pri implementaciji novih pristopov na lokalni ravni
  • Razširiti zavest in razglasiti GRISI PLUS dosežke javnim oblastem, nosilcem odločanja, izvoljenim predstavnikom in prebivalcem partnerskih držav 

 

Geomatika predstavlja pomembno orodje pri razvoju podeželja. Skoraj 80 % obstoječih informacij ima lokacijske koordinate in se jih lahko kartografira. To pomeni, da je informacija dostopna na interaktivnem zemljevidu na internetu. 

 

Več informacij o projetku si lahko pogledate v priloženi zloženki ali na spletni strani projekta: GRISI PLUS 

 

Vljudno vabljeni, da obiščete Facebook stran GRISI PLUS: https://www.facebook.com/razvojnaagencija.sinergija.5Celotni posnetek Zaključne konference GRISI PLUS, z dne 9. oktobra 2014 je dosegljiv na naslednji povezavi: http://www.grisiplus.eu/finalconference

 

Povzetek Zaključne konference GRISI PLUS: https://www.youtube.com/watch?v=Vpj9DP2cAAY&feature=youtu.be

« Back

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Sinergija Development Agency 2021