Sinergija Development Agency

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Phone: +386 (0)2 538 13 61

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-mail: sinergija@ra-sinergija.si

Project

Razvoj podeželja
BIOEXPERIENCE

Date of publication :
01.09.2011
Date of completion:
31.08.2014
Status:
Zaključen
Contact person:
Mateja Orban,   mateja@smarthouse.si ,  02 538 13 53
Funding:
384.020,00 €
Content of the project:

Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja z novo turistično ponudbo integralnega produkta "Bio doživetje"


 

S PROJEKTOM ŽELIMO DOSEČI:

okrepiti razvoj ekoloških proizvodov in jih vključiti v turistično ponudbo programskega območja, kar pomeni z drugimi besedami spodbujanje trajnostnega razvoja turizma, zgrajenega na čezmejni regionalni identiteti in na naravnih ter kulturnih danostihz namenom podaljševanja turistične sezone in zagotovitve dodatnih virov dohodka na podeželju.

želimo povečati privlačnost podeželja kot skupne turistične destinacije za aktivno, zdravo in sonaravno preživljanje prostega časa.

izboljšati konkurenčnost malih in srednjih podjetij s spodbujanjem poslovnega sodelovanja.

vzpostavili bomo skupno trženje in promocijo ekoloških kmetijskih produktov, razvili bomo logistično mrežo in infrastrukturo za učinkovitejše trženje in promocijo ekoloških kmetijskih produktov ter zagotovili alternativne vire prohodkov na podeželju.

Glavni produkti in glavne povezovalne točke ponudnikov kmetijskih proizvodov in turizma na obeh straneh meje bodo turistična pot »Bio doživetje«, dva BIO učna centra (eden v Sloveniji in eden na Madžarskem), promocija na sejmih, ekoloških tržnicah in kulturno-turističnih dogodkih ter kuharske oddaje o pripravi hrane na zdrav način in z uporabo ekoloških sestavin.

REZULTATI:

- Povečanje števila ekološki kmetovalcev
- Povečanje turističnih ponudnikov integralnega turističnega proizvoda Bio doživetje.
- Povečanje števila vrtcev in šol s programom ekološke hrane
- Povečanje gostinskih ponudnikov ekološke hrane
- Turistični ponudniki integralnega turističnega proizvoda »Bio doživetje«

                                                                                       
CILJNA SKUPINA:

- obstoječi in potencialni ekološki pridelovalci;
- društva za ekološko kmetovanje, varovanje narave in razvoj podeželja;
- obstoječi in potencialni turistični ponudniki;
- turistična društva;
- razvojne institucije in turistične agencije;
- gostinske šole
- mladi in prebivalci podeželja

VREDNOST OPERACIJE:

Skupna vrednost projekta 1.217.919,03 od katerih je 983.469,57 ESRR sredstev, ostali del pa sta nacionalni ter lastni prispevek.

OBDOBJE IZVAJANJA:

Začetek projekta je 1.september 2011 in bo trajal do 31.8.2014.

V tem projektu sodelujejo trije partnerji iz Slovenije ter dva partnerja iz Madžarske.

Več informacij si lahko preberete na spletni strani projekta: BIOEXPERIENCE

« Back

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Sinergija Development Agency 2021