Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Posebej izpostavljamo


Javni razpis RGS Pomurje 2017

Javni razpis garancij za bančne kredite v regiji POMURJE

Polni naziv razpisa: Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji Pomurje

» Spletna stran


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AKTUALNI JAVNI RAZPISI

» Spletna stran


Ministrstvo za izobraževanje,znanost, kulturo in šport
AKTUALNI JAVNI RAZPISI

» Spletna stran

Regionalni razvoj

Naročite se na e-novice
Aktualni projekti

Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions

Transdanube.Pearls - Network for sustainable mobility along the Danube

Projekt CaSCo - Pametne nizkoogljične skupnosti

DEMO-EC: Razvoj trajnostnega upravljanja mobilnosti v evropskih mestih

Vključevanje zaposlenih iz javnih organov / uprav pri vzpostavljanju trajnostne mobilnosti in mobilnostnega načrtovanja

Projekt PEACE Alps - Združevanje energetskih akcijskih načrtov in spodbujanje njihove izvedbe v alpskem prostoru

YouInHerit - Vključevanje mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti kot kulturne dediščine, z namenom povečanja privlačnosti

VEM točka- Podpora potencialnim in aktivnim podjetnikom

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2018